eobjednanie

Umožňuje pacientom objednať sa k lekárovi cez internet počas doplnkových ordinačných hodín (DOH) na konkrétny dátum a čas, prípadne vytvoriť požiadavku o pridelenie termínu počas ordinačných hodín, tzv. objednávku do poradovníka ambulancie.

Základné informácie

Cieľom eobjednania je vytvoriť priestor pre lekára a pacienta na realizovanie objednávok na lekárske vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín, ako aj objednanie sa do poradovníka počas ordinačných hodín. Využívanie tejto eslužby poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti je dobrovoľné.