elab

elab

Elektronický zápis výsledku z laboratórneho vyšetrenia prispieva k efektívnej a účelnej diagnostike pacienta. Umožňuje vytvorenie záznamu o výsledku z laboratórneho vyšetrenia. Lekárovi umožňuje vyhľadať výsledky pacienta.

Význam elab

Funkcia elab umožňuje laboratóriám zapísať záznam o výsledku z laboratórneho vyšetrenia. Záznam o výsledku z vyšetrenia obsahuje informácie o laboratórnej žiadanke a vzorke.

Zápis výsledku

Laboratórium po vykonaní vyšetrenia vytvára záznam o výsledku z laboratórneho vyšetrenia. Podpisom záznamu prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) sa záznam stane súčasťou systému ezdravie.

Vyhľadanie výsledku

Umožňuje vyhľadanie záznamu o výsledku z laboratórneho vyšetrenia pre konkrétneho pacienta alebo výsledkov, o ktoré lekár požiadal. Podmienkou je, aby pri zápise záznamu o výsledku z laboratórneho vyšetrenia bol uvedený lekár, ktorý o vyšetrenie žiadal.