elab

elab

Vytvorenie záznamu o výsledku z laboratórneho vyšetrenia.