eAlerts

Aplikácia eAlerts umožní zdravotníckemu pracovníkovi získať prehľad o aktuálnych aj budúcich udalostiach v systéme ezdravie. Sprostredkuje dôležité oznamy a pripomenie plánované udalosti. Zdravotnícky pracovník bude informovaný o dianí v ezdraví bez toho, aby musel informácie hľadať. Má ich stále na dosah.

Základné informácie

Aplikácia eAlerts je vyvinutá tak, aby mal zdravotnícky pracovník okamžite k dispozícii informácie týkajúce sa systému ezdravie. Na každú novú informáciu ho upozorní notifikácia.

Funkcie aplikácie

Aplikácia eAlerts bude zdravotníckeho pracovníka informovať o podstatných situáciách, ktoré v rámci systému ezdravie môžu vzniknúť, vďaka čomu bude môcť pohotovo organizovať svoju činnosť.