Zvýši alebo zníži ezdravie bezpečnosť mojich zdravotných záznamov?

Systém ezdravie zvyšuje bezpečnosť zdravotných záznamov.