Inštalácia Samoobslužného portálu k ePZP

Samoobslužný portál slúži na zadanie bezpečnostných otázok k ePZP, na zmenu PIN alebo odblokovanie ePZP.

Podmienky inštalácie Samoobslužného portálu

 • Konto správcu/administrátora na počítači
 • Operačný systém Windows 8.1, 10,11
 • ePZP a čítačka
 • Internetové pripojenie
 • Webový prehliadač – Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 78, Chrome 90

Postup pri inštalácii Samoobslužného portálu

Ako postupovať pri inštalácii Samoobslužného portálu:

 1. Otvoriť internetový prehliadač Internet Explorer (ak ZPr používa Windows 10, prehliadač nájde prostredníctvom vyhľadávania cez menu Štart)
 2. Zadať web stránku Samoobslužného portálu https://cms.npz.sk, ktorý slúži na zadanie bezpečnostných otázok k ePZP, na zmenu PIN alebo odblokovanie ePZP.
  Portál je prístupný len na počítači so zapojenou čítačkou ePZP a vloženým ePZP. Bližšie informácie k inštalácii a používaniu Samoobslužného portálu nájdete v Návode na inštaláciu a obsluhu Samoobslužného portálu  (PDF, 3 MB)
 3. Zadať bezpečnostné otázky, ktoré slúžia na autentifikáciu potrebnú k:
  • odblokovaniu ePZP (5-krát po sebe zadaný nesprávny PIN)
  • zablokovaniu ePZP (strata, odcudzenie, zničenie alebo poškodenie ePZP)

V prípade nejasností alebo informácií ohľadne inštalácie ePZP čítačky, je potrebné kontaktovať Call Centrum NCZI.

Práca so Samoobslužným portálom

Čo je Samoobslužný portál

Samoobslužný portál je pre sprístupnený na https://cms.npz.sk a slúži na zadanie bezpečnostných otázok k ePZP, na zmenu PIN alebo odblokovanie ePZP. Samoobslužný portál je prístupný cez webový prehliadač Internet Explorer. Samoobslužný portál neslúži pre prácu v systéme elektronického zdravotníctva.

Podmienky spustenia Samoobslužného portálu

 • Operačný systém – Windows XP, Windows 7 alebo vyšší
 • Webový prehliadač – MS Internet Explorer 8 a vyšší
 • Čítačka pripojená k počítaču a vložený ePZP v čítačke

Ako zadať bezpečnostné otázky

Je potrebné urobiť nasledovné kroky:

 1. Pripojiť čítačku k počítaču a vložiť ePZP do čítačky.
 2. V menu Samoobslužného portálu vybrať voľbu Správa dát o kartách – aktualizácia vašej karty a zadť PIN, ktorý ZPr dostal v samostatnej zásielke.
 3. Zadať kontrolné otázky a odpovede.

Prečo je potrebné zadať bezpečnostné otázky

Bezpečnostné otázky slúžia na autentifikáciu ZPr, ktorá je potrebná k:

 • odblokovaniu ePZP v prípade, ak 5-krát po sebe zadáte nesprávny PIN,
 • zablokovaniu ePZP v prípade, ak dôjde k strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu ePZP.

Ak má ZPr zadané bezpečnostné otázky, môže odblokovať ePZP prostredníctvom Samoobslužného portálu. V opačnom prípade je nutné kontaktovať Call Centum NCZI alebo odoslať vyplnený kontatkný formulár
Pri strate, odcudzení alebo poškodení ePZP musí ZPr bezodkladne kontaktovať Call Centrum NCZI, ktoré ePZP zablokuje.

Ako zmeniť PIN

V menu Samoobslužného portálu ZPr vyberie voľbu Zmena bezpečnostných informácií – Zmena PIN kódu – zadá súčasný PIN, ktorý dostal v obálke a zadajte nový PIN (musí obsahovať 6-miestne číslo, min. tri rôzne čísla).

Ako odblokovať ePZP

V prípade zablokovania ePZP (5-krát za sebou zadaný nesprávny PIN) je postup nasledovný:

 • V menu Samoobslužného portálu ZPr vyberie voľbu Riešenie problémov s kartami - Zablokovaná karta.
 • Autentifikácia prebehne po zadaní odpovedí na bezpečnostné otázky.
 • ZPr zadá nový PIN a zadanie potvrdí.