null Význam eočkovanie

Význam eočkovania

eočkovanie obsahuje zápis očkovania a aj zápis prípadných nežiaducich účinkov očkovania, ktoré sa vyskytli u pacienta. Do systému je očkovanie zapísané, hneď po jeho podaní, bezprostredne po očkovaní, prípadne ak sa vyskytne neskôr a má súvis s očkovaním. Do systému tieto záznamy vloží všeobecný lekár, špecialista, prípadne lekár z nemocnice. 

Zapísanie očkovania

Očkovanie je zapísané lekárom bezprostredne po podaní očkovacej látky. Tento zápis sa v náležitej forme a štruktúre prenesie do systému a do elekronickej zdravotnej knižky občana, kde si môže informácie o očkovaní občan následne  vyhľadať. 

Zapísanie nežiadúcej reakcie

Nežiadúca reakcia sa môže vyskytnúť bezprostredne po očkovaní, prípadne aj neskôr. Lekár túto skutočnosť zapíše do systému a následne sa táto informácia prenesie do pacientskeho sumára do časti varovania, keďže sa jedná o dôležitú, život ovplyvňujúcu informáciu.