Funkcie aplikácie

Aplikácia eAlerts bude zdravotníckeho pracovníka informovať o podstatných situáciách, ktoré v rámci systému ezdravie môžu vzniknúť, vďaka čomu bude môcť pohotovo organizovať svoju činnosť.

Funkcie aplikácie

  • Prehľad noviniek v ezdraví

  • Prehľad nových služieb a termínov spustenia

  • Notifikácie o neočakávaných výpadkoch

  • Informácie o informačných systémoch PZS

  • Upozornenia na plánované technické odstávky ezdravia

  • Upozornenia na neočakávané udalosti