Výmenný lístok

Výmenný lístok slúži na odporúčanie pacienta na špecializované vyšetrenie a prepája jednotlivé záznamy z odborných vyšetrení, čím umožňuje komplexný pohľad na aktuálny problém pacienta.

Na čo slúži elektronický výmenný lístok

Elektronický výmenný lístok slúži na:

  • odporučenie pacienta na špecializované vyšetrenie
  • hospitalizácia,špecializovaná ambulantná starostlivosť (odborné/zobrazovacie vyšetrenie)
  • zaznamenanie odpovede na navrhnuté odborné/zobrazovacie vyšetrenie

Ako vytvoriť elektronický výmenný lístok

Elektronický výmenný lístok vytvára lekár priamo vo svojom informačnom systéme, vyplnením základných informácií:

  • odborné zameranie, kam je pacient odporučený
  • odborný útvar, kam je pacient odporučený
  • urgentnosť výmenného lístka
  • požadované vyšetrenie, ktoré je potrebné uskutočniť
  • prípadne informácia pre pacienta

Uložením sa elektronický výmenný lístok stáva súčasťou systému ezdravie a vygeneruje sa číselný kód pre pacienta.

Po dohode s pacientom, nie je potrebné záznam z vyšetrenia ani výmenný lístok tlačiť. Pacient však musí poznať číselný kód, ktorý následne odovzdá lekárovi, pre ktorého je výmenný lístok určený. Aktuálne sa odporúča výmenný lístok tlačiť, vzhľadom na postupné pripájanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do systému ezdravie.