Vyhľadávanie stavu zásielky ePZP a PIN

Služba umožňuje získať informácie o pohybe zásielky od podania až po jej dodanie adresátovi. Vzťahuje sa na zásielky podané prostredníctvom notára, slovensko.sk alebo osobne na pobočke NCZI.

Vyhľadávanie stavu zásielky

Stav zásielky preukazu ePZP a PIN je možné sledovať na stránke http://ezdravotnictvo.digital. Stačí vybrať príslušnú komoru a zadať registračné číslo v komore. Platí pre zásielky podané prostredníctvom notára, slovensko.sk alebo osobne na pobočke NCZI. V prípade podania žiadosti o ePZP prostredníctvom Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podá informácie o stave žiadosti a elektronickom preukaze zdravotníckeho pracovníka personálne oddelenie poskytovateľa.