Vyhľadanie výsledku

Umožňuje vyhľadanie záznamu o výsledku z laboratórneho vyšetrenia pre konkrétneho pacienta alebo výsledkov, o ktoré lekár požiadal. Podmienkou je, aby pri zápise záznamu o výsledku z laboratórneho vyšetrenia bol uvedený lekár, ktorý o vyšetrenie žiadal.

Ako pristupovať k záznamom pacienta

V systéme ezdravie má lekár – špecialista prístup k záznamom o výsledku z laboratórneho vyšetrenia prostredníctvom pacientovho občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID).

Pacient u lekára - špecialistu vloží eID do čítačky a na obrazovke čítačky sa zobrazí otázka o poskytnutí súhlasu s prístupom k jeho záznamom v elektronickej zdravotnej knižke (EZK).
Ak pacient:
•    stlačí OK, záznamy sa lekárovi zobrazia
•    stlačí C, informácia sa v systéme ezdravie zaznamená a lekár prístup k záznamom nemá
Ak má pacient nastavenú vyššiu bezpečnosť, lekár pristupuje k záznamom až po zadaní bezpečnostného osobného kódu (BOK) vydaného k občianskemu preukazu s elektronickým čipom (eID).

Keď pacient nemá občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), musí priniesť svoje výsledky z laboratórneho vyšetrenia v papierovej forme. Lekár, ktorý má s pacientom uzatvorenú zmluvu o zdravotnej starostlivosti (všeobecný kapitovaný lekár), pristupuje k záznamom o výsledku z laboratórneho vyšetrenia bez potreby získania súhlasu. 

Pacient nezadáva súhlas na zápis jeho zdravotných záznamov do systému ezdravie. Pacient, v rámci podpisu informovaného súhlasu, dáva lekárovi-špecialistovi súhlas na prístup k jeho zdravotnej dokumentácii, nikdy nie na ich zápis.
 

Kopírovanie informácií zo systému ezdravie

Záznamy zo systému ezdravie nie je možné kopírovať do iných systémov. V prípade, že lekár potrebuje získať informáciu, ktorá bola vytvorená iným zdravotníckym pracovníkom, tak pristupuje cez vyhľadávanie priamo v systéme ezdravie. Ak lekár záznam skopíruje a uloží, bude táto skutočnosť podpísaná elektronickým preukazom zdravotníckeho pracovníka (ePZP) ako vlastný záznam.