null Vyhľadanie očkovaní

Vyhľadanie očkovaní

Slúži pre lekárov na vyhľadanie očkovaní pacienta. Očkovanie považované za dôležitý údaj, je potrebné pre bezpečné a efektívne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, rýchly a efektívny prístup.

Vyhľadanie očkovaní

Keďže, zvlášť v danej situácii spojenej s pandémiou COVID je očkovanie považované za dôležitý údaj, je potrebné pre bezpečné a efektívne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, rýchly a efektívny prístup. Údaje sú poskytované oprávneným osobám (lekárom a sestrám) po zadaní rodného čísla pacienta alebo bezvýznamového identifikačného čísla. Toto opatrenie je dočasné a po skončení pandémie bude upravené podľa pôvodných predpisov 153/2013 §5 (15).