Vyhľadanie detí narodených v rokoch 2017 a 2018

Dáta detí narodených v rokoch 2017 a 2018 boli a sú v systéme zavedené. NCZI preskúmalo individuálne podnety a požiadalo ÚDZS o doplnenie chýbajúcich dát, čo vyriešilo problém s ich vyhľadávaním v systéme ezdravie. Ide o nastavený proces, kedy sa so spustením systému ezdravie spustila aj konsolidácia dát v zdravotníctve a dáta sa postupne, na základe nahlásených podnetov, skvalitňujú.