Vedením NCZI je dočasne poverený Peter Bielik

Do funkcie nového generálneho riaditeľa a štatutárneho orgánu Národného centra zdravotníckych informácií bol s účinnosťou od 28. 5. 2020 dočasne vymenovaný Ing. Peter Bielik. 

Peter Bielik už v minulosti pôsobil v NCZI ako výkonný riaditeľ a riaditeľ Úseku správy zdravotníckych dát. Roky pôsobil ako IT odborník v rôznych organizáciách, napr. IBM či Ministerstvo obrany SR. Študoval na Slovenskej technickej univerzite v Trnave. 

Je to skúsený manažér s bohatou praxou v oblasti informačných technológií, služieb a stratégií, či riadení obchodných procesov.

 

Kontaktné údaje:

Mgr. Boris Chmel
Hovorca
Národné centrum zdravotníckych informácií 
Tel.: 0910 917 444, mail: boris.chmel@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk