V akej forme existuje elektronická zdravotná knižka?

Elektronická zdravotná knižka existuje v elektronickej podobe ako množina záznamov v databáze - v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek. Register prevádzkuje NCZI. Čiže elektronická zdravotná knižka na rozdiel od dnešných papierových kariet pacientov existuje len elektronickej podobe, dôkladne zabezpečená oddelením identifikačných a klinických údajov a šifrovaním.
Ak bude PACIENT potrebovať elektronickú zdravotnú knižku v papierovej podobe, bude si jej obsah  môcť vytlačiť.