Technické prekážky

V prípade technických prekážok lekár môže vystaviť odpis potvrdenia o ePN na predpísanom tlačive.

Technické prekážky

Ak z technických príčin nie je možné, aby lekár vystavil potvrdenie o ePN vytvorením elektronického záznamu alebo iným spôsobom elektronický záznam upravil a možno predpokladať, že technická príčina bude trvať viac ako tri kalendárne dni, lekár vystaví odpis potvrdenia o ePN na predpísanom tlačive. Za technickú príčinu sa považuje nefunkčný informačný systém poskytovateľa, alebo nefunkčný národný zdravotnícky informačný systém, alebo nefunkčné spojenie medzi informačnými systémami.