null Storno očkovania

Storno očkovania

Pokiaľ sa lekár pri zápise očkovania pomýlil a zapísal zle jednu z položiek, je povinný tento údaj stornovať a zapísať očkovanie správne.

Postup storna očkovania

V prípade zle zadaných údajov:

  • druh očkovania, 

  • typ očkovania, 

  • dátum, 

  • označenie poslednej dávky, 

  • šarža, 

  • očkovacia látka, 

  • veľkosť dávky,

  • prípadne zapísal lekár očkovanie na iného pacienta, ako bolo v skutočnosti očkovanie podané,

je potrebné tento očkovací záznam stornovať a zapísať nový očkovací záznam so správnymi údajmi.

Storno je využívané výhradne pre účely administratívnych chýb t.j. lekár zapísal záznam na nesprávneho pacienta, lekár nesprávne vybral z číselníka či lekár zapísal nesprávny druh očkovania.  
Stornovať očkovací záznam môže iba lekár, ktorý ho vytvoril.