Spomalenie systému u vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

NCZI neeviduje incident na pomalú odozvu systému ezdravie. Vyťaženie centrálnych systémov je na úrovni 10%. Aj napriek tomu NCZI u vybraných poskytovateľov preverí problémy so spomalením systému – v prípade, že bude nahlásený konkrétny podnet.