Rozšírenie počtu znakov pri zápise vyšetrenia alebo prepúšťacej správy na 85 000 znakov (z pôvodných 7 500)

Na základe spätnej väzby, NCZI nasadilo rozšírenie počtu znakov pre zápis z odborného alebo zobrazovacieho vyšetrenia na 85 000 znakov. Zmenu je potrebné uvoľniť aj na strane informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.