Ročne sa predpíšu desiatky miliónov ereceptov

Elektronická forma receptu zvaná erecept uľahčuje prácu lekárom v ambulanciách a šetrí čas pacientom. V minulom roku 2021 bolo predpísaných viac ako 64 miliónov ereceptov. Najviac ereceptov predpísali lekári v novembri (7,2 milióna), naopak najmenej ereceptov  vystavili v júli (4,3 milióna). 

Aj vďaka ereceptu  je možné sledovať dlhodobý trend regulácie a znižovania počtu pacientov v ambulanciách, a tak šetriť čas každému, kto by si inak potreboval ísť k lekárovi len pre recept.  

Lekársky recept platí 7 dní, v prípade receptu na antibiotiká je platnosť stanovená na 3 dni, na omamné a psychotropné látky 5 dní a na lekársky predpis pohotovostnej služby 1 deň. Na bežnom papierovom recepte bol možný predpis 2 liekov, v prípade ereceptu je to len 1 liek. Je potrebné upozorniť, že deň predpisu sa do limitu nezapočítava a jedná sa len o bežné dni, nie pracovné, teda aj víkendy a sviatky.

Erecept je v systéme vidieť do pár minút od predpísania, čo v praxi znamená, že sa dá okamžite vybrať v lekárni. V prípade, ak erecept prepadne, inými slovami pacient si ho včas nevyberie, je nutné sa znovu skontaktovať (napríklad telefonicky) so svojím lekárom a požiadať ho o opätovné predpísanie. Opakovaný erecept je zvyčajne predpisovaný pri chronických diagnózach, kedy existuje predpoklad dlhodobej liečby. Výrazne to zvyšuje komfort pacienta, ktorý nie je zaťažený opakovanou návštevou lekára v priebehu niekoľkých týždňov.
 

Kontaktné údaje:
Mgr. Alžbeta Sivá 
Hovorkyňa 
Národné centrum zdravotníckych informácií 
Tel.: 00421910 917 444, mail: alzbeta.siva@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk