Čo je potrebné urobiť, aby PZS mohol poskytovať DOH

Registrácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) do Informačného systému na objednávanie osôb (ISOO) je len elektronická, cez certifikovaný informačný systém. Ak PZS chce poskytovať doplnkové ordinačné hodiny (DOH) nie je potrebné vypĺňať žiadny registračný formulár, len pracovať s certifikovaným informačným systémom na objednávanie pacientov. Certifikovaný softvér komunikuje s národným systémom.

Používať certifikovaný informačný systém

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí mať certifikovaný informačný systém pre funkciu eobjednanie, ktorý zabezpečí komunikáciu poskytovateľa s (ISOO).

V prípade, že chce poskytovateľ využívať svoj existujúci objednávací systém, musí byť aj tento certifikovaný. Ak jeho objednávací systém nie je certifikovaný alebo žiadny nepoužíva, ale má certifikovaný informačný systém, môže poskytovateľ využiť portál eobjednanie.npz.sk ako objednávací systém.

Registrovať sa do Informačného systému na objednávanie osôb (ISOO)

Registrácia poskytovateľa do ISOO je výlučne elektronická a prebieha cez certifikovaný informačný systém, ktorý odošle registráciu podpísanú elektronickým preukazom zdravotníckeho pracovníka (ePZP) do NZIS a jeho modulu ISOO.

Ak má poskytovateľ záujem využívať eobjednanie aj ako objednávací systém, môže si vybrať z nasledujúcich služieb:

  • objednávanie pacienta na konkrétny dátum a čas počas DOH, zároveň objednávanie pacienta do poradovníka počas ordinačných hodín ambulancie,

  • objednávanie pacienta len na konkrétny dátum a čas počas DOH ambulancie,

  • objednávanie pacienta len do poradovníka počas ordinačných hodín ambulancie.

Registračné údaje, ako aj rozsah využívaných služieb vie poskytovateľ kedykoľvek aktualizovať či zmeniť.

Podať žiadosť na schválenie DOH príslušnému samosprávnemu kraju

Schválenie DOH je v kompetencii príslušného samosprávneho kraja, ktorý žiadosť poskytovateľa posúdi, potvrdí, prípadne upraví alebo zamietne.

Po schválení DOH samosprávnym krajom môže PZS začať poskytovať zdravotnú starostlivosť aj počas DOH.

 

Brožúra s informáciami pre PZS na stiahnutie (PDF, 361 KB).

Brožúra s informáciami pre samosprávny kraj na stiahnutie (PDF, 484 KB)

Nemáte roly potrebné k prístupu na tento portlet.