Inštalácia Samoobslužného portálu k ePZP

Samoobslužný portál slúži na zadanie bezpečnostných otázok k ePZP, na zmenu PIN alebo odblokovanie ePZP.

Podmienky inštalácie čítačky ePZP

 • Konto správcu/administrátora na počítači
 • Operačný systém Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
 • ePZP a čítačka
 • Internetové pripojenie
 • Webový prehliadač – MS Internet Explorer 8 a vyšší

Postup pri inštalácii čítačky ePZP

Ako postupovať pri inštalácii Samoobslužného portálu:

 1. Otvoriť internetový prehliadač Internet Explorer (ak ZPr používa Windows 10, prehliadač nájde prostredníctvom vyhľadávania cez menu Štart)
 2. Zadať web stránku Samoobslužného portálu https://cms.npz.sk, ktorý slúži na zadanie bezpečnostných otázok k ePZP, na zmenu PIN alebo odblokovanie ePZP.
  Portál je prístupný len na počítači so zapojenou čítačkou ePZP a vloženým ePZP. Bližšie informácie k inštalácii a používaniu Samoobslužného portálu nájdete v Návode na inštaláciu a obsluhu Samoobslužného portálu  (PDF, 1 MB)
 3. Zadať bezpečnostné otázky, ktoré slúžia na autentifikáciu potrebnú k:
  • odblokovaniu ePZP (5-krát po sebe zadaný nesprávny PIN)
  • zablokovaniu ePZP (strata, odcudzenie, zničenie alebo poškodenie ePZP)

V prípade nejasností alebo informácií ohľadne inštalácie ePZP čítačky, je potrebné kontaktovať Call Centrum NCZI.

Práca so Samoobslužným portálom

Čo je Samoobslužný portál

Samoobslužný portál je pre sprístupnený na https://cms.npz.sk a slúži na zadanie bezpečnostných otázok k ePZP, na zmenu PIN alebo odblokovanie ePZP. Samoobslužný portál je prístupný cez webový prehliadač Internet Explorer. Samoobslužný portál neslúži pre prácu v systéme elektronického zdravotníctva.

Podmienky spustenia Samoobslužného portálu

 • Operačný systém – Windows XP, Windows 7 alebo vyšší
 • Webový prehliadač – MS Internet Explorer 8 a vyšší
 • Čítačka pripojená k počítaču a vložený ePZP v čítačke

Ako zadať bezpečnostné otázky

Je potrebné urobiť nasledovné kroky:

 1. Pripojiť čítačku k počítaču a vložiť ePZP do čítačky.
 2. V menu Samoobslužného portálu vybrať voľbu Správa dát o kartách – aktualizácia vašej karty a zadť PIN, ktorý ZPr dostal v samostatnej zásielke.
 3. Zadať kontrolné otázky a odpovede.

Prečo je potrebné zadať bezpečnostné otázky

Bezpečnostné otázky slúžia na autentifikáciu ZPr, ktorá je potrebná k:

 • odblokovaniu ePZP v prípade, ak 5-krát po sebe zadáte nesprávny PIN,
 • zablokovaniu ePZP v prípade, ak dôjde k strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu ePZP.

Ak má ZPr zadané bezpečnostné otázky, môže odblokovať ePZP prostredníctvom Samoobslužného portálu. V opačnom prípade je nutné osobne navštíviť pobočku NCZI v Bratislave/Zvolene.
Pri strate, odcudzení alebo poškodení ePZP musí ZPr bezodkladne kontaktovať Call Centrum NCZI, ktoré ePZP zablokuje.

Ako zmeniť PIN

V menu Samoobslužného portálu ZPr vyberie voľbu Zmena bezpečnostných informácií – Zmena PIN kódu – zadá súčasný PIN, ktorý dostal v obálke a zadajte nový PIN (musí obsahovať 6-miestne číslo, min. tri rôzne čísla).

Ako odblokovať ePZP

V prípade zablokovania ePZP (5-krát za sebou zadaný nesprávny PIN) je postup nasledovný:

 • V menu Samoobslužného portálu ZPr vyberie voľbu Riešenie problémov s kartami - Zablokovaná karta.
 • Autentifikácia prebehne po zadaní odpovedí na bezpečnostné otázky.
 • ZPr zadá nový PIN a zadanie potvrdí.