Inštalácia čítačky a karty ePZP

Pre prácu v ezdravie je potrebná inštalácia čítačky ePZP, ktoré zdravotnícki pracovníci (ZPr) dostali od NCZI alebo prostredníctvom nemocnice, v ktorej pracujú. Pre úspešnú inštaláciu čítačky ePZP je potrebné vybrať, či ZPr pracuje v nemocnici/laboratóriu, v lekárni/výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v ambulancii. Viac informácii o tom, čo je potrebné pre pripojenie do ezdravie je v časti Pripojenie do systému.

Inštalácia čítačky ePZP

Ambulancia

Ak zdravotnícky pracovník prevádzkuje ambulanciu, inštaláciu čítačky ePZP vykoná jeho dodávateľ informačného systému alebo si ju zdravotnícky pracovník zabezpečí sám ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. V prípade, že sa počas inštalácie vyskytne problém, je možné ho riešiť prostredníctvom kontaktného formulára NCZI.

Upozornenie: Nepripájať čítačku ePZP do počítača pred spustením inštalačného súboru.

Nemocnica/Laboratórium

Ak je zdravotnícky pracovník zamestnancom nemocnice alebo laboratória, inštaláciu čítačky ePZP a Samoobslužného portálu vykoná IT oddelenie zamestnávateľa. Pre pracovníkov IT oddelení sú k dispozícii inštalačné msi balíčky (ZIP, 15 MB), pre hromadnú inštaláciu.

Lekáreň/Výdajňa zdravotníckych pomôcok

Ak je zdravotnícky pracovník zamestnancom lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok, inštaláciu čítačky ePZP a Samoobslužného portálu, na jeho počítači vykoná dodávateľ informačného systému.

Podmienky inštalácie čítačky ePZP

Na inštaláciu čítačky elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) je potrebné:

  • konto správcu/administrátora na počítači

  • operačný systém Windows 8.1, 10,11

  • ePZP a čítačka

  • internetové pripojenie

Postup pri samotnej inštalácii

Ako postupovať pri inštalácii čítačky elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP)

  • Pripraviť si ePZP čítačku, ktorú zdravotnícky pracovník dostal od NCZI. Čítačku zatiaľ do počítača nepripájať!

  • Stiahnuť inštalačný súbor Install.zip (ZIP, 8 MB), rozbaliť ho a následne spustiť inštaláciu jednotlivých súborov podľa návodu Čítačky čipových kariet ePZP (PDF, 850 KB). Podmienkou je spúšťanie jednotlivých inštalačných súborov pod admin kontom (prístup správcu/administrátora) na počítači.

  • Zapojiť čítačku do počítača a vložiť do nej ePZP. Správne vloženie je signalizované zelenou blikajúcou kontrolkou.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo informácií ohľadne inštalácie ePZP čítačky, je potrebné kontaktovať Call Centrum NCZI.

Postup inštalácie mini-drivera pre ePZP vydané po 7. 7. 2022

NCZI vydáva od 7. 7. 2022 nové elektronické preukazy zdravotníckeho pracovníka (ePZP). Pre korektné fungovanie nového ePZP je nutná inštalácia nového mini-drivera do počítača. Postup pre inštaláciu nového mini-drivera je nasledovný:

  • Pripraviť si ePZP, ktorý zdravotnícky pracovník dostal od NCZI. ePZP zatiaľ nevkladať do čítačky!

  • Stiahnuť inštalačný súbor Install_ePZP.zip (ZIP, 8 MB), rozbaliť ho a následne spustiť inštaláciu jednotlivých súborov podľa návodu  Postup inštalácie mini-drivera (PDF, 506 KB). Podmienkou je spúšťanie jednotlivých inštalačných súborov pod admin kontom (prístup správcu/administrátora) na počítači.

  • Po úspešnej inštalácii je možné začať používať ePZP.

Odporúčame začať používať nový ePZP až po skončení platnosti pôvodného ePZP. Platnosť je uvedená na samotnom preukaze. 

Nasledujúci deň po ukončení platnosti pôvodného ePZP môžete začať používať nový ePZP s novým PIN kódom.

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom postupu inštalácie alebo získania informácií ohľadne ePZP,  je potrebné kontaktovať Call Centrum NCZI.