Prístup lekárov k ePN

Vystaviť, zapísať, vyhľadať či zmeniť ePN môžu lekári v ambulantnom aj nemocničnom sektore.

Ambulancie a nemocnice

ePN osoby posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, ambulantný gynekológ, lekári ústavných zdravotníckych zariadení (nemocnice a kúpele) a od 1. 1. 2024 aj všetci ambulantní špecialisti.

Upozornenie

Jediné obmedzenie platí pre neatestovaných lekárov, tí bez atestácie v ambulancii ePN nevystavia. V ústavnom zdravotníckom zariadení môžu ePN vystaviť ak ich tým poverí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.