Prístup k psychiatrickým a psychologickým vyšetreniam

Všeobecný (kapitovaný) lekár nemá prístup k záznamom z odboru psychiatria a psychológia. K týmto záznamom má prístup len lekár, ktorý ich vytvoril.