Prístup do elektronickej zdravotnej knižky

Pacient má prístup k svojim zdravotným záznamom v elektronickej zdravotnej knižke (EZK) kedykoľvek. Do elektronickej zdravotnej knižky (EZK) sa pacient dostane prostredníctvom Národného portálu zdravia. Podmienkou pre prístup je občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), ktorý má aktivovaný elektronický podpis. Prístup zdravotníckeho pracovníka vymedzuje zákon.

Prístup pacienta do svojej EZK

Pacient sa k svojej elektronickej zdravotnej knižke dostane cez Národný portál zdravia. Tu si vyberie v pravom hornom rohu odkaz "Moja zdravotná knižka". Po kliknutí na odkaz sa otvorí informácia o nutnosti inštalácie aplikácie eID (návod na jej inštaláciu sa nachádza na tejto stránke v Príručke pre používateľov). Ak má pacient aplikáciu eID už nainštalovanú, pokračuje zadaním bezpečnostného ochranného kódu (BOK). 

Prístup do EZK v súčasnosti nie je možný pre maloletých pacientov,  keďže nedisponujú eID. Ministerstvo vnútra pripravuje projekt, ktorý bude riešiť eID aj pre maloletých.

Prístup zdravotníckych pracovníkov k EZK pacienta

K údajom v EZK pacienta sa môže dostať len oprávnená osoba – zdravotnícky pracovník poskytujúci pacientovi zdravotnú starostlivosť a to len v rozsahu vymedzenom zákonom č. 153/2013, § 5

Pri poskytovaní lekárskej starostlivosti má lekár oprávnenie pristupovať k údajom pacienta nasledovne: 

  • Všeobecný lekár má na základe rodného čísla prístup k celej zdravotnej dokumentácii pacienta, okrem záznamov vytvorených lekárom v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinická psychológia.

  • Špecialista (alebo iný zdravotnícky pracovník)  má prístup len k tým zdravotným záznamom pacienta, ktoré sa viažu ku konkrétnemu výmennému lístku alebo k celej zdravotnej dokumentácii na základe súhlasu pacienta.

 

Na zápis zdravotných záznamov do systému ezdravie sa súhlas pacienta nevyžaduje. Súhlas dáva pacient iba pre prístup k čítaniu jeho kompletných zdravotných záznamov, nikdy nie na ich zápis. Vytváranie zdravotnej dokumentácie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Pacient vie skontrolovať každý jeden prístup k záznamom uloženým v jeho EZK. Priamo v EZK je evidovaný zoznam všetkých prístupov, ktorý obsahuje presné údaje o tom kto, kedy, v akej úlohe a k akým záznamom pristupoval.