Prínos elektronického zdravotníctva pre pacienta

Systém ezdravie je zdrojom dôležitých informácií o pacientovom zdravotnom stave, ktoré mu môžu zachrániť život. Informácie o všetkých vykonaných vyšetreniach či predpísaných liekoch sú uložené na jednom mieste, ku ktorým vie pristúpiť pacient aj lekár.

Výhody pre pacienta

Od 1. januára 2018 bol spustený systém ezdravie, do ktorého sa postupne pripájajú lekári, záchranári či lekárnici, ktorí všetky nové zdravotné  záznamy o pacientovi ukladajú do centrálneho úložiska a pacient si tak môže prezerať, aké vyšetrenia mu boli vykonané alebo aké lieky, zdravotné alebo dietetické pomôcky mu boli predpísané (prístup lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka vymedzuje zákon č. 153/2013 Z. z.).

 

Prostredníctvom zdieľanej zdravotnej dokumentácie medzi jednotlivými zdravotníckymi pracovníkmi je tak pacientovi poskytovaná zvýšená kvalita zdravotnej starostlivosti.

 

Funkcie elektronického zdravotníctva prinášajú pre pacienta tieto výhody:

  • nepretržitý online prístup k svojim zdravotným záznamom 

  • zníženie počtu duplicitných vyšetrení 

  • postupné odstránenie papierovej dokumentácie, ktorú nahradí elektronický zdravotný záznam 

  • kontrolu pri duplictinom predpisovaní liekov alebo liekov, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú. 

Prehľad všetkých funkcií ezdravie.