Príde mi minimálne deň vopred notifikácia, že sa blíži termín môjho objednania?

Táto služba pre pacienta sa pripravuje a plánuje spustiť v prvej polovici roka 2019.