Prepúšťacia správa

Papierový záznam o prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti už pacient nemusí nosiť svojmu všeobecnému lekárovi. Všeobecný lekár si ho pozrie v pacientovej elektronickej zdravotnej knižke.

Kto môže napísať elektronickú prepúšťaciu správu

Prepúšťaciu správu odosiela do ezdravie zodpovedný ošetrujúci lekár. Jej potvrdenie závisí od nastavenia procesov nemocnice. Podpísať ju môže primár oddelenia, ale aj služby vedúci lekár.

Do ezdravie sa zasiela až finálna správa po prepustení pacienta z ústavného zariadenia. V prípade, že je pacient počas hospitalizácie preložený z oddelenia na oddelenie, tieto informácie sa sumarizujú len v rámci interného informačného systému. Až v momente prepustenia pacienta sa do systému ezdravie ukladá kompletná informácia za všetky oddelenia, na ktorých bol pacient hospitalizovaný. Zápis z konzília sa zaznamenáva ako časť výsledku v prepúšťacej správe.