Pracovník v zdravotníctve

Pracovník v zdravotníctve

Zákon 153/2013 Z. z. zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme (ďalej iba „zákon o NZIS“) a jeho ustanovenia platné od 1. januára 2020 definujú novú rolu pracovníka v zdravotníctve. Každá osoba oprávnená pristupovať k dátam NZIS cez elektronické služby sa musí overiť použitím elektronického preukazu.