Popis zo zobrazovacieho zariadenia

Lekár vytvára elektronický zápis výsledku zo zobrazovacieho vyšetrenia (RTG, MR a iné). Tento záznam sa stáva súčasťou elektronického zdravotníctva v momente, keď ho lekár prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) podpíše a po dohode s pacientom nemusí záznam vytlačiť.

Čo z vyšetrení sa ukladá do systému ezdravie

Súčasťou záznamu v elektronickom zdravotníctve nie sú snímky, prípadne video vytvorené zo zobrazovacieho vyšetrenia. Lekár do ezdravie zasiela len popis zo zobrazovacieho zariadenia. Počet znakov pre zápis z odborného alebo zobrazovacieho vyšetrenia je rozšírený na 85 000 znakov.