Popis pravidiel evidovania ePN

Proces posudzovania a potvrdzovania práce(ne)schopnosti

Popis pravidiel evidovania ePN

  1. pacient so zdravotným problémom navštívi lekára,

  2. lekár určí diagnózu,

  3. ak zdravotný stav pacienta na základe stanovenej diagnózy predstavuje prekážku v práci a pacient súhlasí resp. o to požiada, lekár vystaví potvrdenie o prekážke v práci formou dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN),

  4. ak pacient poberá počas ePN nemocenské, príslušný ošetrujúci lekár potvrdí trvanie ePN zadaním predpokladaného skončenia ePN,

  5. v rámci kontroly lekár potvrdí/zmení údaje súvisiace s ePN,

  6. lekár zaznamená ukončenie ePN.

  7. ak lekár ukončil ePN a po jej ukončení sa zdravotný stav pacienta zhorší, lekár vystaví novú ePN.

Údaje zadané lekárom sa automatizovane odošlú cez systém ezdravie do Sociálnej poisťovne.
Sociálna poisťovňa (resp. ňou určený posudkový lekár) vykonáva kontrolu u PZS (ním určeným ošetrujúcim lekárom) v rozsahu potrebnom na zhodnotenie posúdenia práce(ne)schopnosti.