Peter Blaškovitš zavŕšil pôsobenie v NCZI

Peter Blaškovitš odchádza na vlastnú žiadosť z funkcie generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií. Počas jeho štyroch rokov pôsobenia v NCZI sa z tejto inštitúcie stal líder v zavádzaní elektronického zdravotníctva v európskom priestore. 

P. Blaškovitš viedol NCZI od apríla 2016. Oživil projekt ezdravie a do prevádzky ho uviedol v januári 2018. Najúspešnejšou funkcionalitou elektronického zdravotníctva sú erecepty. V čase príchodu pandémie koronavírusu COVID-19 na Slovensko boli veľkým prínosom, keďže pomohli pri ochrane pacientov pred infekčným ochorením, nakoľko ich lekári mohli predpisovať pacientom bez toho, aby museli navštíviiť ambulancie. Celkovo ich od spustenia ezdravia bolo predpísaných už vyše 130 miliónov. NCZI zároveň podporovalo zvyšovanie informovanosti občanov v boji s pandémiou prostredníctvom infolinky a vlastných aplikácií.

Dnes je do ezdravia zapojených približne 80 % poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a systém získal hlavnú cenu na kongrese ITAPA 2019 za Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska. „Elektronizácia zdravotníctva je rozbehnutá a verím, že bude napredovať, rásť a budú pribúdať jej ďalšie funkcionality, tak ako sme ich naplánovali. Želám tomuto projektu, aby bol naďalej prospešný pre celú našu spoločnosť,“ komentoval odchádzajúci šéf NCZI.

 

Kontaktné údaje:

Mgr. Boris Chmel
Hovorca
Národné centrum zdravotníckych informácií 
Tel.: 0910 917 444, mail: boris.chmel@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk