Obsah

Pacientsky sumár obsahuje kontaktné aj klinické údaje pacienta. Do systému sa uložia na základe záznamov lekárov, lekární či nemocníc, ako aj na základe vlastných záznamov pacienta.

Identifikačné a kontaktné údaje pacienta

  • Informácie o pacientovi – meno, priezvisko, rodné číslo, identifikácia pacienta v zdravotnej poisťovni, adresa trvalého bydliska, názov a identifikátor zdravotnej poisťovne.

  • Kontaktné údaje – ide o doplňujúce údaje, ktoré môže vyplniť zdravotnícky pracovník počas ošetrenia alebo si ich vyplní pacient sám vo svojej elektronickej zdravotnej knižke (EZK). Sú to údaje ako telefónne číslo, email a ICE (In Case of Emergency). ICE je núdzový kontakt na osobu alebo osoby, ktoré treba kontaktovať, ak bola pacientovi poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť, resp. došlo k úmrtiu.

  • Kontakt na ošetrujúceho lekára – údaje o všeobecnom lekárovi, ktorý má s pacientom uzatvorenú dohodou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o preferovanom lekárovi, ktorý má najviac informácií o zdravotnom stave pacienta (napr. onkológ a pod.).

Klinické údaje pacienta, teda výber zo zdravotnej dokumentácie

  • Pôrodnícka anamnéza – v pacientskom sumári (PS) je po predchádzajúcom súhlase pacientky zapísaný predpokladaný dátum pôrodu. Bez jej súhlasu sa informácia v PS nezobrazí.

  • Zdravotné problémy – v sumári sa zobrazujú diagnózy, ktoré lekár uvedie v rámci diagnostického záveru pri zázname z vyšetrenia. Jednotlivé diagnózy môžu byť označené aj ako život ovplyvňujúce automaticky, alebo na základe rozhodnutia ošetrujúceho lekára. Patria sem napríklad: alergie, astma, diabetes, hypertenzia, hemofília, HIV, TBC, hepatitída, srdcovo-cievne ochorenia, choroby štítnej žľazy, epilepsia, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, osteoporóza a pod. 

  • Implantované zdravotnícke pomôcky – v pacientskom sumári môžu byť evidované aj implantované zdravotnícke pomôcky, vrátane zubných náhrad a implantátov. 

  • Lieková anamnéza – obsahuje súbor informácií o vydaných a podaných liekoch za posledných 12 mesiacov. Záznamy vznikajú na základne predpisov a následných výdajov receptov v lekárni po zápise medikácie podanej na lôžku alebo ambulantne.

  • Varovania – v pacientskom sumári sa evidujú alergické reakcie na jedlo, hmyz, podávané lieky a nežiaduce reakcie z očkovania. Nežiaduce reakcie obsahujú bližšie informácie o vzniku reakcie na látku alebo liečivo a spôsob, akým sa reakcia prejavila.