Overenie zhody na evyšetrenie, elab a eobjednanie

Dátum a čas

09. — 10. jún 2021

Miesto konania

NCZI
Lazaretská 26
811 09 Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape

Maximálny počet výrobcov IS PZS na overenie zhody v jednom dni v uvedenom termíne je obmedzený a to:

  • 3 výrobcovia IS PZS – overenie zhody na evyšetrenie

  • 1 výrobca IS PZS  – overenie zhody na elab

  • 2 výrobcovia IS PZS - overenie zhody na eobjednanie.

Záujem o tento termín preto, prosím, vopred konzultujte s našimi integračnými manažérmi. Tí Vám potvrdia dostupnosť vybraného termínu.

 

Viac informácií k procesu overovania zhody nájdete v sekcii Overenie zhody IS.