Overenie zhody na evyšetrenie, elab a eobjednanie

Dátum a čas

30. — 31. január 2019

Miesto konania

NCZI
Lazaretská 26
811 09 Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape

Záujem o tento termín overenia zhody komunikujte s integračnými manažérmi, ktorí vám potvrdia dostupnosť vybraného termínu.

Maximálny počet výrobcov IS PZS na overenie zhody v jednom dni v uvedenom termíne sú:

  • 1 výrobca IS PZS  – overenie zhody na elab

  • 3 výrobcovia IS PZS – overenie zhody na evyšetrenie

  • 2 výrobcovia IS PZS - overenie zhody na eobjednanie.

Viac v sekcii overenie zhody IS.