Overenie zhody na erecept, evyšetrenie, eočkovanie, elab, eobjednanie, HoN a ePN

Dátum a čas

25. — 26. september 2023

Miesto konania

NCZI
Lazaretská 3
831 01 Bratislava - Nové Mesto
Slovensko
Zobraziť na mape

Maximálny počet výrobcov IS PZS na overenie zhody v jednom dni v uvedenom termíne je obmedzený a to:

  • 3 výrobcovia IS PZS – overenie zhody na uvedené funkcie ezdravia.

Záujem o tento termín preto, prosím, vopred konzultujte s našimi integračnými manažérmi. Tí Vám potvrdia dostupnosť vybraného termínu.

 

Viac informácií k procesu overovania zhody nájdete v sekcii Overenie zhody IS.