Overenie zhody na erecept, evyšetrenie a elab

Dátum a čas

06. — 07. december 2018

Miesto konania

NCZI
Lazaretská 26
811 09 Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape

Záujem o tento termín overenia zhody komunikujte s integračnými manažérmi, ktorí vám potvrdia dostupnosť vybraného termínu.

Maximálny počet výrobcov IS PZS na overenie zhody v jednom dni v uvedenom termíne sú:

  • 3 výrobcovia IS PZS – overenie zhody na erecept

  • 1 výrobca IS PZS – overenie zhody na elab

  • 3 výrobcovia IS PZS – overenie zhody na evyšetrenie.

Viac v sekcii overenie zhody IS.