Opakovaný erecept šetrí čas lekárovi aj pacientovi

Lekári denne vyšetria desiatky pacientov, pričom už väčšina z nich sa stretla s predpísaným ereceptom. Ide o službu NCZI, ktorá šetrí čas lekárovi aj pacientovi. Predpisovanie opakovaného ereceptu môžu lekári využiť najmä v prípade chronických pacientov. Vďaka tejto službe si tak chronickí pacienti ušetria cestu do ambulancie len pre vyzdvihnutie receptu, čo je obzvlášť dôležité v tomto pandemickom období. 

Opakovaný erecept je ďalšou proklientskou službou NCZI pre lekárov a pacientov, ktorá šetrí čas a zvyšuje pohodlie klientov. O predpísaní digitálneho opakovaného ereceptu rozhoduje vždy lekár prvého kontaktu alebo špecialista. Lekár tiež určí periódu výberu a maximálny počet výberov. Platnosť ereceptu je maximálne jeden rok a maximálna dávka je najviac na 3 mesiace. Opakovaný erecept môže lekár predpísať na lieky, dietetické potraviny alebo zdravotnícke pomôcky. 

Prvý výber lieku alebo dietetickej potraviny musí pacient urobiť do siedmych dní od vystavenia predpisu a prvý výber zdravotníckej pomôcky musí vykonať do 30 dní od predpisu. Pre opakovaný výber ereceptu sa pacient dostaví do lekárne po uplynutí lekárom určenej doby, a tento postup sa môže vždy opakovať, a to až do chvíle, kým nie sú vyčerpané všetky povolené výdaje.

Dôležité je upozorniť na to, že lieky, dietetické potraviny či zdravotnícke pomôcky nie je možné vybrať z lekárne pred stanovenou lehotou naraz na celé obdobie, ale je možné si ich vybrať napríklad aj po uplynutí stanovenej lehoty. 

Opakovaný erecept môže lekár kedykoľvek zneplatniť a na opakovaný erecept je možné predpísať akýkoľvek liek. Výnimkou sú len antibiotiká a omamné látky. Národné centrum zdravotníckych informácií odporúča pacientom, aby sa v lekárňach informovali na termíny výberu opakovaného ereceptu a na detaily opakovaného ereceptu, respektíve všetkých platných predpisov. 
 

 

Mgr. Alžbeta Sivá 
Hovorkyňa 
Národné centrum zdravotníckych informácií 
Tel.: +421 910 917 444, mail: alzbeta.siva@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk