Odborníci systému ezdravie a zdravotnícki pracovníci zdieľali skúsenosti s elektronickým zdravotníctvom

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zorganizovalo prvé zo série stretnutí, k aktuálnym otázkam pri zavádzaní elektronického zdravotníctva, pod názvom "Pri okrúhlom stole". Zástupcovia zdravotníckych komôr a rôznych združení diskutovali s projektovými odborníkmi systému ezdravie, na čele s generálnym riaditeľom NCZI Ing. Petrom Blaškovitšom. 

Viac informácií o stretnutí "Pri okrúhlom stole" nájdete tu:

Odborníci z ezdravie a zdravotnícki pracovníci zdieľali skúsenosti s elektronickým zdravotníctvom - Tlačová správa
PDF, 595 KB