Ochrana a bezpečnosť údajov

Po spustení systému ezdravie na národnej úrovni sa zvýšila bezpečnosť zdravotných záznamov pacienta. Vysoká úroveň ochrany a bezpečnosti je kľúčovou požiadavkou v budovaní elektronického zdravotníctva.

Oddelenie zdravotných od identifikačných údajov pacienta

Najdôležitejším opatrením je oddelenie klinických a identifikačných údajov pacienta a ochrana prepojenia medzi nimi individuálnou šifrovou ochranou. Rozsah zberaných klinických údajov do EZK je určený v zákone č. 153/2013 Z. z. o NZIS v znení neskorších predpisov v §5 - Elektronická zdravotná knižka.

Dôsledky tohto rozdelenia: 

  • Klinické údaje bez identifikácie osoby nie sú osobnými údajmi (nedá sa určiť, komu patria) a preto ak by sa aj k nim niekto dostal, nevie ich zneužiť voči konkrétnej osobe.

  • Samotné identifikačné osobné údaje nepredstavujú zvýšené bezpečnostné riziko pre občana, nakoľko sú dostupné aj z iných zdrojov.