Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID)

Pacient využíva občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) na svoju identifikáciu u všeobecného lekára, lekára - špecialistu alebo v lekárni. Prostredníctvom eID má tiež prístup k svojej elektronickej zdravotnej knižke (EZK).

Použitie eID pacienta v systéme ezdravie

Pacient svoj občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) využíva v systéme ezdravie na:

 • prístup k svojej elektronickej zdravotnej knižke (EZK) prostredníctvom Národného portálu zdravia spôsob prístupu pacienta k EZK upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS). (Pozn. pre správne zobrazenie údajov v EZK je potrebný aktuálny, nový certifikát vydávaný MV SR po 2. 11. 2017)
 • svoju identifikáciu u všeobecného lekára, špecialistu alebo v lekárni
  eID postupne nahrádza zdravotný preukaz vydávaný zdravotnou poisťovňou,
 • povolenie prístupu ku kompletnej elektronickej zdravotnej dokumentácii u lekára-špecialistu alebo iného zdravotníckeho pracovníka 
  (neplatí pre všeobecného lekára, ktorý má prístup k celej elektronickej zdravotnej dokumentácii pacienta)

Vydávanie občianskych preukazov s elektronickým čipom (eID) je v pôsobnosti MV SR.

Prístup pacienta k elektronickej zdravotnej knižke

Na prihlásenie a prístup k elektronickej zdravotnej knižke (EZK) potrebuje pacient/občan občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) s bezpečnostným osobným kódom (BOK), čítačku čipových kariet a v počítači nainštalovanú Aplikáciu pre eID. Postup pre inštaláciu aplikácie.

Ako postupovať pri overovaní identity pacienta prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID):

 1. prejdite na webovú stránku Národného portálu zdravia
 2. v pravom hornom rohu vyberte odkaz „Moja zdravotná knižka“
 3. vložiť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) do čítačky kariet
 4. zadať bezpečnostný kód (BOK)
 5. po zadaní správnych údajov sa sprístupní elektronická zdravotná knižka (EZK) pacienta

Identifikácia pacienta prostredníctvom eID u všeobecného lekára/špecialistu/v lekárni

V systéme ezdravie slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) pacientovi na identifikáciu v ambulancii lekára alebo v lekárni. Rovnako slúži na poskytnutie prístupu lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka k pacientovej zdravotnej dokumentácii.

Do 31. 12. 2021 platí prechodné obdobie, tzn., že aj keď pacient nevlastní občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) ( v prípade cudzinca s prechodným pobytom  je to elektronický doklad o pobyte (eDoPP)), môže sa stále identifikovať predložením občianskeho preukazu alebo preukazu poistenca, vydaného príslušnou zdravotnou poisťovňou. Všeobecný lekár má k celej pacientovej dokumentácii prístup aj bez eID, naopak iní zdravotnícki pracovníci, ako napríklad lekár - špecialista či zdravotná sestra, nemajú prístup k dokumentácii bez súhlasu pacienta prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID).

Identifikácia maloletých a pacientov nad 65 rokov

U maloletých pacientov a pacientov nad 65 rokov, ak sú poistení v niektorej zo slovenských zdravotných poisťovní, platí v prechodnom období identifikácia prostredníctvom preukazu poistenca.

Identifikácia cudzincov

Cudzinci s prechodným pobytom sa identifikujú prostredníctvom elektronického dokladu o pobyte (eDoPP), ktorý nahrádza občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID).

Cudzinci bez prechodného pobytu sa identifikujú v prechodnom období prostredníctvom preukazu poistenca, ak sú poistení v niektorej zo slovenských zdravotných poisťovní.