Nová verzia služby eRecept V6 a uvádzanie indikačných obmedzení pri predpise humánneho lieku

Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,
 
dovoľujeme si vás upozorniť na legislatívnu povinnosť uvádzania indikačného obmedzenia pri predpise lieku/liečiva.

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorýchzákonov, § 120, ods. 1 „Preskripčný záznam, lekársky predpis a lekársky poukaz musia obsahovať podľa písmena v) príznak pre osobitne určenú maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne, 83aba ) ak liek má byť použitý v indikácii osobitne vymedzenej v indikačnom obmedzení, pre ktorú je osobitná maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne určená.
 
Túto legislatívnu povinnosť pri elektronickej preskripcii umožňuje nová verzia služby eRecept V6, ktorá sa v týchto dňoch zavádza do aplikačnej praxe. Dovoľujeme si v tejto súvislosti zároveň upozorniť, že služba V5 bude vypnutá k 1. máju 2024.


Odporúčame vám osloviť svojich dodávateľov informačných systémov a informovať sa o dostupnosti štruktúrovaného zápisu indikačného obmedzenia, ako aj ďalších potrebných údajov, ktoré vám prináša vyššie spomínaná verzia služby eRecept V6.

 

WEBINÁR eZdravie:
Nová verzia služby eRecept V6 a uvádzanie indikačných obmedzení pri predpise humánneho lieku
 
25. apríl 2024 o 14:00 hod 
 
Na otázky, týkajúce sa novej verzie služby eRecept V6 a povinnosti uvádzania indikačných obmedzení pri predpise humánneho lieku, budú odpovedať naši spíkri:

  • Mgr. Mária Čudejková - biznis analytik NCZI
  • JUDr. Pavel Štukovský - biznis analytik NCZI 

Webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača). V deň konania stačí kliknúť na odkaz a pripojiť sa laicky.
 
REGISTRÁCIA NA WEBINÁR

Webinár je bezplatný.
 
Ak máte k danej téme otázky už teraz, môžete nám ich poslať vopred do 23. apríla na e-mail newsletter@nczisk.sk. Otázky bude možné klásť aj počas webinára. 
________________________
Informačná povinnosť k GDPR:
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, Bratislava spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, vo verejnom záujme za účelom zabezpečenia a realizácie vzdelávacej aktivity. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 1 roka. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na: Ochrana osobných údajov (nczisk.sk)