Nová verzia služby erecept

Dňa 26. 6. 2020 bude do prevádzky uvedená nová verzia elektronických služieb erecept v5, ktoré umožnia ďalej rozvíjať elektronickú preskripciu aj v oblasti predpisov omamných a psychotropných látok v bezpapierovom režime. NCZI bude naďalej podporovať verziu v4, ktorá bola nasadená 3. 1. 2019 a je v prevádzke viac ako 15 mesiacov.

NCZI zároveň ukončuje podporu služieb erecept v3. Dňa 26. 6. 2020 dôjde k ich vypnutiu a nahradeniu novšími službami verzie 4 a 5. O uvedenej zmene boli informovaní dodávatelia informačných systémov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a všetky zainteresované subjekty pred viac ako 15 mesiacmi tak, aby mali dostatočný časový priestor na doplnenie funkcionality a aktualizáciu svojich systémov, vrátane nasadenia do prevádzky u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zmena je koordinovaná so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami, cez ktoré informácie o predpise a výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok prechádzajú v súlade s platnou legislatívou.

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti neaktualizoval svoj systém na verziu ereceptu v4 alebo v5, nebude môcť od 26. 6. 2020 vytvárať elektronické recepty. Aktualizáciu musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti riešiť primárne so svojim dodávateľom softvéru.

V zmysle platnej legislatívy je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný vytvárať záznamy v takom informačnom systéme, ktorý je podporovaný a má overenie zhody v súlade s ustanoveniami zákona 153/2013 Z.z., pričom aktualizácia v súlade s platnou legislatívou je bežný vývojový proces všetkých softvérov. Zákonná lehota na aktualizáciu softvéru je 2 mesiace od doby publikovania dokumentácie. Táto lehota ubehla na konci roka 2019.

Často kladené otázky