Príspevok pri narodení

Ošetrujúci lekár v pôrodnici zapíše pri prepustení matky po pôrode do ezdravia lekársku prepúšťaciu správu, v ktorej uvedie aj údaje potrebné pre schválenie príspevku pri narodení dieťaťa. Tieto údaje môže zapísať do ezdravia aj gynekológ v rámci záznamu z odborného vyšetrenia.

Dôvod zápisu údajov do ezdravia

Prostredníctvom údajov zapísaných lekárom v systéme ezdravie si úrad práce overuje splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení. Matka tak nemusí predkladať papierové potvrdenie od svojho gynekológa.  

Zápis údajov pre príspevok pri narodení

Údaje pre príspevok zapisuje do ezdravia v časti evyšetrenie:
•    ošetrujúci lekár v nemocnici na odbornom útvare gynekológia a pôrodníctvo v rámci záznamu lekárskej prepúšťacej správy pri prepustení matky po pôrode z pôrodnice,
•    lekár gynekologicko-pôrodníckej ambulancie v rámci záznamu z odborného vyšetrenia.

Zapisujúci lekár musí byť vždy identifikovaný prostredníctvom ePZP karty.
 

Keďže úrad práce si splnenie podmienok nároku na príspevok overuje v NCZI v krátkom čase po narodení dieťaťa, je veľmi dôležité, aby lekár dôsledne zapísal údaje už v prepúšťacej správe v pôrodnici. Ak údaje nebudú v ezdravi zapísané, úrad práce nebude vedieť vyhodnotiť splnenie podmienok a príspevok nebude môcť byť matke vyplatený (úrad práce bude musieť kontaktovať matku kvôli doplneniu údajov).

 

Postup a spôsob zápisu údajov pre príspevok pri narodení sú uvedené v Metodickom pokyne č. 3/2022 pre zápis údajov pre príspevok pri narodení dieťaťa (PDF, 21KB).