Príspevok pri narodení

Ošetrujúci lekár v pôrodnici zapíše pri prepustení matky po pôrode do ezdravia lekársku prepúšťaciu správu, v ktorej uvedie aj údaje potrebné pre schválenie príspevku pri narodení dieťaťa. Tieto údaje môže zapísať do ezdravia aj gynekológ v rámci záznamu z odborného vyšetrenia.

Dôvod zápisu údajov do ezdravia

Prostredníctvom údajov zapísaných lekárom v systéme ezdravie si úrad práce overuje splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení. Matka tak nemusí predkladať papierové potvrdenie od svojho gynekológa.  

Zápis údajov pre príspevok pri narodení

Údaje pre príspevok zapisuje do ezdravia v časti evyšetrenie:
•    ošetrujúci lekár v nemocnici na odbornom útvare gynekológia a pôrodníctvo v rámci záznamu lekárskej prepúšťacej správy,
•    lekár gynekologicko-pôrodníckej ambulancie v rámci záznamu z odborného vyšetrenia.

Zapisujúci lekár musí byť identifikovaný prostredníctvom ePZP karty.

Postup a spôsob zápisu údajov pre príspevok pri narodení sú uvedené v Metodickom pokyne č. 3/2022 pre zápis údajov pre príspevok pri narodení dieťaťa (PDF, 21KB).

 

Ak kvôli technickým obmedzeniam IS nemôže ošetrujúci lekár v nemocnici zapísať údaje pre príspevok v rámci lekárskej prepúšťacej správy do ezdravia, bude pre deti narodené od 1. 4. 2022 do dátumu, kedy nemocnica prejde na elektronizáciu zápisu údajov pre príspevok, postupovať v zmysle metodického usmernenia k dočasnému postupu - Hlásenie o narodení dieťaťa a zápis údajov pre príspevok pri narodení dieťaťa (PDF, 22KB).