FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Na akú dobu je reštrikčný záznam sprístupnený?

Lekár, ktorý tento záznam vytvorí, je povinný označenie záznamu za reštrikčný zrušiť, ak pominú dôvody na obmedzenie prístupu k tomuto záznamu. Prístup iného zdravotníckeho pracovníka, iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inej osoby k elektronickým zdravotným záznamom s reštrikčným označením nie je možný ani na základe súhlasu osoby podľa zákona 153/2013, § 5 ods. 8 a 11.