Musí dať pacient povolenie lekárovi zapisovať jeho zdravotné záznamy do Systému ezdravie? Napr. v rámci informovaného súhlasu?

Nie. Pacient nezadáva súhlas na zápis jeho zdravotných záznamov do Systému ezdravie. Pacient v rámci podpisu informovaného súhlasu dáva lekárovi-špecialistovi súhlas na prístup k jeho zdravotnej dokumentácii, nikdy nie na ich zápis. Vytváranie zdravotnej dokumentácie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti.