Môžem vydať celkové predpísané množstvo na opakovanom erecepte?

Nie. Celkové množstvo predpísané na opakovanom erecepte (súčet zo všetkých opakovaní) nie je možné vydať naraz. Vydávané sú množstvá do maximálnej, lekárom predpísanej výšky, pre jeden výber.