Môžem si predpísané lieky na opakovanom erecepte vybrať naraz?

Nie. Pri opakovanom erecepte je v danom čase možné vybrať maximálne 1 predpísanú dávku tak, ako ju lekár pri predpise uviedol. Každá dávka liekov bude dostupná až v čase podľa stanovenej preriódy na predpise, ktorú určil predpisujúci lekár.