Môžem si dodatočne vybrať nevyčerpané predpisy?

Nie. Ak uplynula doba platnosti opakovaného receptu, platí pre tento erecept presne to isté, ako pre bežný erecept. Pacient musí navštíviť svojho lekára a ten vykoná predpis znova ak je to potrebné.