Môžem pre opakovaný recept urobiť odpis?

Nie.
Pre opakovaný recept nie je možné vytvoriť odpis. Použije sa blokovanie receptu, ktoré bude pre lekárenské softvéry k dispozícii najneskôr od 1. júla 2018.